Darba drošības pārvaldības sistēma ISO 45001:2018

//Darba drošības pārvaldības sistēma ISO 45001:2018

Darba drošības pārvaldības sistēma ISO 45001

ISO 45001Katras valsts un starptautiskā likumdošana ISO 45001 nosaka prasības uzņēmumiem organizatorisko pasākumu veikšanai ar mērķi kontrolēt un samazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietā, kā ar samazināt profesionālo saslimšanu skaitu. Izvērtējot potenciālos riskus un arodslimību rašanās cēloņus uzņēmums izstrādā darbinieku aizsardzības plānu.

ISO 45001  pārvaldības menedžmenta modelis ne tikai ļauj samazināt arodslimību un nelaimes gadījumu skaitu, bet arī novērtēt  darba drošības pārvaldības sistēmas efektivitāti, sekmēt tās attīstību un pilnveidošanu.

Ieguvumi, ieviešot vides pārvaldības sistēmu ISO 45001

  • Uzņēmums ar darbiem pierāda savas rūpes par darbiniekiem;
  • Uzņemums saņem darba drošības atbilstības apliecinošu dokumentu;
  • Uzņēmums palielina konkurēt spēju vietējā un starptautiskos tirgos;
  • Samazinās nelaimes gadījumu skaits un to iespējamība;
  • Uzņēmumā strādā veselīgāki darbinieki un līdz ar to arī darbs notiek efektīvāk.

 BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS


+371 2 66 77 888,  Kaspars.Zakis@grades.lv

2018-06-21T10:30:49+02:00