Energo pārvaldības sistēma ISO 50001:2012

//Energo pārvaldības sistēma ISO 50001:2012

Energo pārvaldības sistēma ISO 50001

ISO 50001Energoresursu taupīšana visā pasaulē un īpaši Eiropā aktualizējas ar vien vairāk. Valstis strādā pie tā lai tiktu samazināts neatjaunojamo energo resursu patēriņš un tas tiek aizvietots ar atjaunojamiem resursiem. Katras valsts un starptautiskā likumdošana nosaka prasības uzņēmumiem organizatorisko pasākumu veikšanai ar mērķi kontrolēt un samazināt saimnieciskās darbības rezultātā patērēto enerģijas daudzumu..

ISO 50001 vides pārvaldības sistēma ne tikai atļauj kontrolēt enerģijas patēriņu, bet arī novērtēt EPS sistēmas efektivitāti, sekmēt tās attīstību un pilnveidošanu.

Ieguvumi, ieviešot vides pārvaldības sistēmu ISO 50001

  • Uzņēmums ar darbiem pierāda savu apņemšanos taupīt energoresursus;
  • Uzņēmums saņem EPS ieviešanas apliecinošu dokumentu;
  • Uzņēmums palielina konkurēt spēju vietējā un starptautiskos tirgos;
  • Samazinās uzņēmuma izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu;
  • Uzņēmums saņem 7% elektrības atlaidi.

 BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS


+371 2 66 77 888,  Kaspars.Zakis@grades.lv

2018-06-21T10:32:53+02:00