Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2015

//Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2015

Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2015

ISO 14001Vides aizsardzība mūsdienās  kļūst par vienu no galvenajiem sabiedrības  mērķiem.  Katras valsts un starptautiskā likumdošana nosaka prasības uzņēmumiem organizatorisko pasākumu veikšanai ar mērķi kontrolēt un samazināt saimnieciskās darbības rezultātā dabai un videi radīto kaitējumu.

ISO 14001 vides pārvaldības sistēma ne tikai atļauj kontrolēt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi, bet arī novērtēt  vides sistēmas efektivitāti, sekmēt tās attīstību un pilnveidošanu.

Ieguvumi, ieviešot vides pārvaldības sistēmu ISO 14001

  • Uzņēmums ar darbiem pierāda savas rūpes par vidi;
  • Uzņemums saņem vides kvalitāti apliecinošu dokumentu;
  • Uzņēmums palielina konkurēt spēju vietējā un starptautiskos tirgos;
  • Samazinās uzņēmuma avāriju risks;
  • Samazinās ražošanas atkritumu un izmešu daudzums, to apstrādes uzglabāšanas vai iznīcināšanas izmaksas.

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS


+371 2 66 77 888,  Kaspars.Zakis@grades.lv

2018-06-21T10:20:48+02:00